مادورو‌جان بولتون نقشه ترور من را کشیده بود
مادورو‌ جان بولتون نقشه ترور من را کشیده بود
ورود بمب افکن روسیه به ونزوئلا ‌ فیلم
‌قوهای سفید‌ روسیه در ونزوئلا برای هشدار به دخالت نظامی خارجی
تعقیب بمب افکن های روسیه توسط جتهای اف‌ ۱۶ نروژ
روسیه ۲ هواپیما با قابلیت حمل بمب هسته ای به ونزوئلا داد
جنگنده ها و ناوهای روسیه به ونزوئلا می روند
پوتین خطاب به مادورو‌ از شما حمایت می کنم
1
All rights reserved by J4F.IR