هنگامی که جولاندی برای گرفتن عکس سلفی به هوا پرید ناگهان تعادل خود را از  دست داد و به پایین سقوط کرد‌ ‌ آندره‌ شوهر قربانی که با دیدن این صحنه دچار
تتو وحشتناک یک خانم که دزد سریالی است ‌ عکس
دختر جوان قربانی قطع ارتباط اش با قاتل شد ‌عکس
1
All rights reserved by J4F.IR