سال جاری ۴ هزار و ۳۳ شغل در همدان ایجاد شده است
ستاد بحران نهاوند به آماده باش در آمد‌ مردم هوشیار باشند
بیش از ۷ میلیارد تومان صدقه در همدان پرداخت شده است
ورود ۱۱۰۰کانتینر کالای قاچاق از مبادی رسمی‌مقابل ژن خوب می ایستیم
همدان‌ دشمن برای نا امید کردن مردم به شدت در فضای مجازی دروغ پراکنی می کند
1
All rights reserved by J4F.IR