بیش از ۷ میلیارد تومان صدقه در همدان پرداخت شده است
ورود ۱۱۰۰کانتینر کالای قاچاق از مبادی رسمی‌مقابل ژن خوب می ایستیم
همدان‌ دشمن برای نا امید کردن مردم به شدت در فضای مجازی دروغ پراکنی می کند
دستگیری ۱۱ حفار غیر مجاز در همدان
همدان‌ ۱۱ نمایش حاصل پنجمین روز جشنواره بین المللی تئاتر
۶ کشته در تصادف جاده استان همدان ‌‌عکس‌
بوسه وزیر بر دستان کشاورز ملایری ‌ عکس
بوسه وزیر بر دستان کشاورز ملایری ‌عکس
ضعف در مدیریت تیم سکوی سوم کشور را از کشتی همدان گرفت
1
All rights reserved by J4F.IR