نظارت بهداشت بر توزیع خوراکی های مدارس دقیق تر شود
عملیات اجرایی طرح توسعه سنگ آهن تنگ زاغ آغاز شد
صنعت پرورش میگوی کشور توسعه می یابد
بهره برداری از فاز نخست بزرگترین آب شیرین کن کشور در بندرعباس
عملیات اجرایی نیروگاه سیریک تا یکماه آینده آغاز می شود
مجتمع آموزش فنی و حرفه ای تدبیر در بندرعباس افتتاح شد
معاون اول رییس جمهوری وارد حاجی آباد هرمزگان شد
می توانیم محرومیت را از مناطق محروم سراسر کشور برطرف کنیم
1
All rights reserved by J4F.IR