مادورو‌جان بولتون نقشه ترور من را کشیده بود
پوتین خطاب به مادورو‌ از شما حمایت می کنم
1
All rights reserved by J4F.IR