بودجه نیروهای مسلح در لایحه ۹۶ چگونه بسته شد؟
روسیه دومین تولیدکننده تسلیحات جهان است
1
All rights reserved by J4F.IR