خرید کالا یا خدمات خارجی که مشابه داخلی دارند ممنوع شد
آیت الله جنتی‌ وضعیت مطلوب نیست
بیانیه مجمع اصولگرایان اصفهان در حمایت از استعفای دسته جمعی نمایندگان ‌‌‌
استعفای دسته جمعی ۱۸نماینده مجلس ‌سند
1
All rights reserved by J4F.IR