بیماری پروانه‌ای در قالب عکس
نمایشگاه عکس ‌پروانه‌ برگزار می شود
در بخشی از متن استیتمنت نمایشگاه به عنوان قاب نخست به قلم عکاس آمده است‌ ‌‌‌
نمایش محرومیت در ۱۶ فریم عکس‌ ‌
۴۰۵ عکس‌ برتر ‌دوربین‌نت‌ بر دیوارهای موزه امام‌ علی‌ع‌
مرضیه ابراهیمی دیگر نمی خواهد قربانی باشد
ایران حامی صلح و امنیت است
افتتاح اولین نمایشگاه عکس ثمر
نمایشگاه عکس روح الله در جوار مرقد امام ‌ره‌ برگزار شد
1
All rights reserved by J4F.IR