با نگاهی به سه سال نمایش های روی صحنه نمایشگاه عکس ‌چشم انداز میان ۲
چیدمانی از تئاتر تجربی تهران در عکس های حمید ترکمن
برپایی نمایشگاه عکس تجلی حضور در رشت
بیماری پروانه‌ای در قالب عکس
نمایشگاه عکس ‌پروانه‌ برگزار می شود
در بخشی از متن استیتمنت نمایشگاه به عنوان قاب نخست به قلم عکاس آمده است‌ ‌‌‌
نمایش محرومیت در ۱۶ فریم عکس‌ ‌
۴۰۵ عکس‌ برتر ‌دوربین‌نت‌ بر دیوارهای موزه امام‌ علی‌ع‌
مرضیه ابراهیمی دیگر نمی خواهد قربانی باشد
1
All rights reserved by J4F.IR