بولنت‌ نبود طارمی یکی از دلایل شکست ما بود
سرمربی الغرافه‌ نبود طارمی یکی از دلایل شکست ما بود
حضور مهدی طارمی به جمع ملی پوشان
الغرافه به حج عمره رفت‌ حاجی طارمی‌‌عکس
طارمی مصدوم است
جو بد روزنامه های قطری علیه طارمی
فرصت سوزی طارمی دلیل توقف الغرافه
طارمی بهترین مهاجم هفته لیگ ستارگان قطر
ادامه گلزنی های طارمی برای الغرافه
1
All rights reserved by J4F.IR