مه غلیظ و کاهش دید را در چهار شهرستان خوزستان
مه غلیظ شعاع دید را در چهار شهرستان خوزستان به ۵۰ متر رساند‌تاخیر ۲ پرواز ‌‌‌
1
All rights reserved by J4F.IR