ضرورت تغییر الگوی کشت با توجه به محدودیت های آبی حاکم بر کشور
وزیر جهاد کشاورزی‌ تخصیص ۲۰۰ میلیون دلار برای آبخیزداری منشا تحول در ‌‌‌
حجتی‌طرح نهالکاری در جنوب شرق اهواز نتیجه بخش بوده است
اجرای طرح انتقال آب کارون به جراحی آغاز شد
همدلی و اتحاد ملی برای سرافرازی ایران
اعضای کابینه دوازدهم در حاشیه جلسه دولت چه گفتند؟
وزیر جهاد کشاورزی‌ عامل گرانی گوشت، نبود تعادل عرضه و تقاضا است
حجتی‌عامل گرانی گوشت، نبود تعادل عرضه و تقاضا است
وزیر جهاد کشاورزی‌ زرندیه در حوزه کشاورزی پیشتاز است
1
All rights reserved by J4F.IR