آب بندان های ۳ استان شمالی کشور بهسازی می شود
وزیر جهاد کشاورزی‌ واحدهای ستادی و سازمان های جهاد کشاورزی استان ها برای ‌‌‌
توضیح وزیر کشاورزی درباره گرانی میوه و حضور صیادان چینی در خلیج فارس
واحد فرآوری پسته شهرستان دامغان با حضور وزیر جهاد کشاورزی به بهره برداری ‌‌‌
وزیر جهاد کشاورزی‌دولت از صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی حمایت می کند
وزیر جهاد کشاورزی‌ ۲‌۱ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تاکنون به سامانه های ‌‌‌
حجتی‌ ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات نهاده های دامی تأمین شد
وزیر جهاد کشاورزی از شرکت صنایع لبنی گلزار در دامغان بازدید کرد
۸۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
1
All rights reserved by J4F.IR