آیت الله موحدی کرمانی‌ دولت در افزایش حقوق ها با عدل و انصاف برخورد کند
بیانیه جامعه روحانیت مبارز در رابطه با شرایط جاری کشور
اعتراض امام جمعه تهران به ارز مسافرتی
آیت الله موحدی کرمانی خطیب این هفته تهران شد
1
All rights reserved by J4F.IR