واکنش وزیر ارشاد به خبر ممنوع‌الکاری معتمدی‌عکس
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس‌ محمد معتمدی ممنوع الکار نشده است
محمد معتمدی مطلقا ممنوع الکار نیست
مدیرکل دفتر موسیقی‌ محمد معتمدی مطلقا ممنوع الکار نیست
معتمدی دلایل ممنوع الفعالیتی اش را اعلام کرد‌ مجوز پلی بک داشتم
‌تصاویر‌ اولین کنسرت خیابانی در تهران برگزار شد
نخستین کنسرت خیابانی با همنوایی مردم و طنین ای ایران اجرا شد
اولین کنسرت خیابانی در امنیت برگزار شد
محمد معتمدی شب که نسیم می وزد را منتشر کرد‌صوت
1
All rights reserved by J4F.IR