میدان دار اقتصاد
امضای ۲ قرارداد بزرگ نفتی بین کردستان عراق و شرکت روسی
قراردادهای نفتی و اقتصادی با اروپایی ها ادامه خواهد داشت
گام نخست برجام بدون آمریکا؟
جزئیات قرارداد تازه نفتی ایران و آذربایجان در خزر
امضای قرارداد نفتی عراق با انگلیس
مجلس اجازه دهد سالی ۳۰ میلیارد دلار قرارداد داخلی منعقد می کنیم
زنگنه‌ نفت ملی یعنی توان اجرای طرح های بزرگ‌درباره میزان و شیوه تولید نفت ‌‌‌
مدیرعامل شرکت روسی‌پای ریسک قراردادهای نفتی ایستاده ایم
1
All rights reserved by J4F.IR