انهدام ۲ شبکه ترویج پوشش مبتذل در فضای مجازی در استان همدان
ترور توییتری علیه ایران توسط منافقین
۲ شبکه ترویج پوشش مبتذل در فضای مجازی منهدم شدند
هنوز خودم را بچه هیئتی می دانم و افتخار می کنم که هیئتی هستم‌فضای مجازی را ‌‌‌
سلیمانی حضور در فضای مجازی را تکذیب کرد‌بازیگری که به هیئتی بودن افتخار می ‌‌‌
توئیتر باید به درخواست دکتر ظریف برای بستن حساب های جعلی منافقین اقدام ‌‌‌
مقصر نشان دادن جمهوری اسلامی، وظیفه روزانه ما در فضای مجازی بود
1
All rights reserved by J4F.IR