ورود هواپیما به ایران تسهیل می شود
خبرگزاری رسمی سوریه‌ فرودگاه مورد حمله قرار نگرفته است
تاخیر در ۲ پرواز فرودگاه اهواز به علت مه گرفتگی
مه گرفتگی باعث تاخیر ۲ پرواز فرودگاه اهواز شد
1
All rights reserved by J4F.IR