دقیقه ۲۱ به دانایی فرد تعلق گرفت‌ ۷ تازه استقلال مقابل فرهاد مجیدی رو سفید ‌‌‌
فرهاد مجیدی میهمان ویژه بازی استقلال ‌ پدیده
1
All rights reserved by J4F.IR