معتمدی و رهبری تمرین های ‌مادرم ایران‌ را آغاز کردند
محمد معتمدی در ارکستر سمفونیک آنتالیا مادرم ایران را می خواند
1
All rights reserved by J4F.IR