یک پرسپولیسی در کنار موتور عجیب ‌تصویر

یک پرسپولیسی در کنار موتور عجیب ‌تصویر

علی انصاریان در زمان بازی در مستطیل سبز و خصوصا حضور در پرسپولیس خاطرات فراوانی از فوتبال دارد‌

تیپ آقای فوتبالیست در ارمنستان‌ تصویر

تیپ آقای فوتبالیست در ارمنستان‌ تصویر

علی انصاریان صفحه اینستاگرامش را به تصویری از خود با پوریا حیدری اختصاص داد‌

1
All rights reserved by J4F.IR