سوال از آخوندی درباره تاخیر هواپیماهای داخلی اعلام وصول شد
نیازمند صدای واحد برای مقابله با آمریکا هستیم‌ اتصال شبکه ریلی به مراکز ‌‌‌
افزایش قیمت مسکن متوقف شد
شکست سیاست رونق مسکن بدون گرانی ‌تحریم دلیل گرانی مسکن اعلام شد‌
انتقاد شدید وزیر راه از بخش خصوصی انبوه ساز‌ پرداخت وام مسکن ۶ برابر سپرده ‌‌‌
مرکز آمار‌ مصالح ساختمانی ۳۷ درصد گران شد ‌ جدول
آخوندی‌ راه آهن اینچه برون ‌ گرمسار برقی می شود
قیمت روز مسکن در تهران ‌۱۳۹۷‌۰۳‌۱۲‌
تذکر نمایندگان به آخوندی در خصوص نابسامانی برای احقاق حقوق کامیون داران‌ ‌‌‌
1
All rights reserved by J4F.IR