تعداد امضاهای استیضاح آخوندی از مرز ۵۰ گذشت
طرح استیضاح آخوندی از مرز ۵۰ امضاء گذشت
پول محرومان برای تهیه مسکن اقشار متوسط به بالا هزینه می شود
بی توجهی ۹ ماهه آقای معاون به دستور رئیس جمهوری‌ اعتبار مورد نیاز مسکن مهر ‌‌‌
پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن منتظر تصویب شورای پول و اعتبار‌ ‌‌‌
پیشنهاد افزایش سقف خرید مسکن منتظر تصویب شورای پول و اعتبار‌ امضافروشی ‌‌‌
افتتاح واحدهای مسکن مهر تهران توسط آخوندی
نمایندگان مجلس روحانی را تهدید به استیضاح آخوندی کردند
1
All rights reserved by J4F.IR