پاکدل قراردادش را با صنعت نفت تمدید کرد
نقش کی روش در انتخاب سرمربی صنعت نفت آبادان
قرارداد جهانی با صنعت نفت تمدید شد ‌عکس‌
هخامنش به صنعت نفت آبادان پیوست
بازیکن تازه تراکتورسازی از صنعت نفت آبادان آمد
توافق صنعت نفت با خارجی ها برای تمدید‌عکس‌
کمالوند‌ یکی از بهترین سال های مربیگری ام رقم خورد
بازی های سپاهان، تراکتور و صنعت نفت بدون تماشاگر
کمالوند‌ شایسته پیروزی بودیم
1
All rights reserved by J4F.IR