سوریه تصویب قانون نژادپرستانه رژیم صهیونیستی را محکوم کرد
پوتین و ماکرون درباره سوریه رایزنی کردند
سوریه‌ قانون کشور یهودی وحشتناک تر از نظام آپارتاید سابق است
وقوع انفجار در اطراف بیمارستان ملی حسکه در سوریه
درخواست ۱۳ شخصیت برجسته انگلیسی از ترزا می برای تغییر رویکرد لندن در قبال ‌‌‌
اسد‌ اوج میهن پرستی، در دست گرفتن سلاح و دفاع از سرزمین است
عملیات موفقیت آمیز ارتش در جنوب سوریه؛ استان قنیطره در آستانه پاکسازی از ‌‌‌
جنگ سوریه و اسرائیل منطقه و جهان را به سوی جهنم سوق می دهد
1
All rights reserved by J4F.IR