سعید مرتضوی مرخصی نیست و در زندان است
نامه وکیل عبدالفتاح سلطانی به رییس جمهور‌ سرنوشت معنادار سعید مرتضوی هم ‌‌‌
سلیمی نمین‌ مرتضوی از دانشگاه آزاد رشوه گرفت
سلیمی نمین‌ سعید مرتضوی از دانشگاه آزاد رشوه می گرفت‌ کلاس نمی رفت اما ‌‌‌
مرتضوی باید همچنان در بازداشت باشد
سعید مرتضوی باز هم به حبس محکوم شد
۶ ماه حبس بیشتر و اتهامی دیگر در پرونده سعید مرتضوی
یک پرونده دیگر برای سعید مرتضوی
۶ ماه دیگر به مدت حبس مرتضوی افزوده شد
1
All rights reserved by J4F.IR