مرتضوی باید همچنان در بازداشت باشد
سعید مرتضوی باز هم به حبس محکوم شد
۶ ماه حبس بیشتر و اتهامی دیگر در پرونده سعید مرتضوی
یک پرونده دیگر برای سعید مرتضوی
۶ ماه دیگر به مدت حبس مرتضوی افزوده شد
ایوبی‌ سعید مرتضوی در زندان است
تکذیب درخواست آزادی مرتضوی از سوی آیت الله شاهرودی
از سعید مرتضوی چه خبر؟
قطعاً دلال ها منشأ تلاطم بازار ارز نیستند
1
All rights reserved by J4F.IR