پدر محمد کامرانی ‌ سعید مرتضوی در قتل پسر من تبرئه و در قتل روح الامینی ‌‌‌
پدر یکی از قربانیان کهریزک‌ ماجراهای اجرای حکم مرتضوی نه تنها باعث تسکین ‌‌‌
روزنامه اصولگرا‌ مرتضوی به دلیل جاه طلبی قدرتمندانه اش تصور نمی کرد زندانی ‌‌‌
پدر قربانی جنایت کهریزک‌ حق به حق دار می رسد
حکایت مرتضوی در راه کهریزک تا اوین
سعید مرتضوی تحت الحفظ راهی تهران شد ‌ عکس
وکیل سعید مرتضوی‌ موکلم مظلوم است
زندان اوین، میزبان یک مهمان تازه شد
تقاضای سعید مرتضوی از رییس قوه قضاییه برای بازبینی پرونده اش
1
All rights reserved by J4F.IR