پارک‌ من مقصر حذف نعمتی هستم
نعمتی‌ اتفاق تلخی در جاکارتا رخ داد‌‌مربی ام‌ مقصر اصلی حذف بود
کنایه فردوسی پور به ماجرای حذف زهرا نعمتی
مدیر غیرمتخصص و آبروریزی در تیر و کمان‌ مسئولی که حاضر نیست حتی عذرخواهی ‌‌‌
مدیر غیرمتخصص و آبروریزی در تیروکمان‌ مسئولی که حاضر نیست حتی عذرخواهی کند
سجادی‌ مسئولان حذف نعمتی باید پاسخگو باشند
گزارش خبرنگار تسنیم از اندونزی‌سجادی‌ مسئولان حذف نعمتی باید پاسخگو باشند‌ ‌‌‌
سجادی‌ مسئولان باید پاسخگوی اتفاقی که برای زهرا نعمتی افتاد باشند‌فعلا به ‌‌‌
نتایج ایران در روز پنجم بازی های آسیایی
1
All rights reserved by J4F.IR