اهدای نشان افتخار به زهرا نعمتی ‌عکس‌
حضور نعمتی در کمیسیون موزه المپیک‌بازدید کمیسیون ورزشکاران از اردوهای تیم ‌‌‌
تبریک سخنگوی وزارت امور خارجه به زهرا نعمتی
زهرا نعمتی، برترین کماندار پارالمپیکی سال ۲۰۱۷ جهان‌ این عنوان با حمایت ‌‌‌
زهرا نعمتی بهترین ورزشکار معلول تیراندازی با کمان جهان شد
1
All rights reserved by J4F.IR