زمین لرزه ۴لیشتری گچساران را تکان داد
وقوع زلزله ۷ ریشتری در اقیانوس اطلس
هویزه برای دومین بار لرزید
زلزله شهداد کرمان خسارت نداشت
زلزله ۳‌۴ ریشتری نهاوند را تکان داد
زلزله هُجدک کرمان خسارت نداشت
زمین لرزه ۶ریشتری در استرالیا
زلزله ۴‌۲ ریشتری در سیرچ کرمان
زلزله ۴‌۳ ریشتری، بندرعباس را لرزاند
1
All rights reserved by J4F.IR