مطهری‌ ‌کف گرگی‌ برای برخی لازم است
حجاریان‌ گلوله را از مخچه من درآورید تا جوابتان را بدهم
جامعه ما استعداد بازگشتن به دوران احمدی نژاد را دارد
مراسم بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه تربیت مدرس
عکس‌ قالیباف در جمع دانشجویان دانشگاه تهران
وقتی محور برنامه های روز دانشجو استندآپ کمدی و برگزاری فوتبال حبابی می شود  ‌ عکس
پشت پرده زدوخورد در دانشگاه امیرکبیر‌ یک مسئول بسیج‌ آتش به اختیار عمل ‌‌‌
ضرورت ترویج گفتمان انقلاب در دانشگاه ها
جوهر آزادی خواهی و عدالتجویی دانشجویان جوشان مانده است
1
All rights reserved by J4F.IR