شکاف درآمدی در ایران عمیق تر شد‌ افزایش ضریب جینی به ۳۸‌۸
مصاف پرسپولیس با استقلال جنوبی و نبرد آبی ها در غُبار پیش درآمدی برای ‌‌‌
1
All rights reserved by J4F.IR