تحصیل ۱۵۰۰ دانشجو در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه لرستان
حجت الاسلام رئیسی‌ همواره با دانشجویان در ارتباط هستم؛ باید از انگیزه ‌‌‌
آزادی خواهی و عدالت جویی دانشجویان جوشان مانده است
متقاضیان دکتری برای انتخاب دانشگاه های خارج از کشور محدود شدند
1
All rights reserved by J4F.IR