نیکی هیلی‌ آمریکا نباید حتی یک دلار هم به پاکستان بدهد
دولت از طرح های سرمایه گذاری در بخش گردشگری حمایت می کند
1
All rights reserved by J4F.IR