۲طرح عمرانی‌ تولیدی جهادکشاورزی در قزوین به بهره برداری رسید
برداشت فندق از سطح ۳۲۰۰هکتار از باغات استان قزوین آغاز شد
جهاد کشاورزی از سرمایه گذاران صنایع تبدیلی حمایت می کند
مجتمع گوشت زیاران می تواند مباشر تامین گوشت وارداتی کشور باشد
۷ هزار هکتار کشت صیفی جات در قزوین کاهش یافت
اصلاح الگوی کشت طرح مهم جهادکشاورزی در مدیریت منابع آب است
تفاهم نامه اجرای پروژه های عمرانی در مناطق عشایری قزوین منعقد شد
۲ هزار تن کلزا از کشاورزان استان قزوین خریداری شد
کم آبی درقزوین جدی است‌ کشاورزان زمین خودرا برای صیفی اجاره ندهند
1
All rights reserved by J4F.IR