تقدیم استوارنامه سفیر تازه جمهوری اسلامی ایران در آستانه به رئیس جمهور ‌‌‌
رئیس جمهور در اجلاسیه سراسری نماز‌ با اقامه نماز در برابر ابرقدرت ها حفظ ‌‌‌
1
All rights reserved by J4F.IR