پاسخ مدیرعامل پیشین تراکتور به یک شائبه‌ ماجرای شکایت تازه چیست؟
داریوش یزدی در نشست خبری بازی با تراکتورسازی شرکت نکرد
عجیب مثل توشاک عجیب تر مثل دژاگه‌ شوک به پرشورها با سوپراستارها
قرارداد سه ساله حاج صفی با تراکتورسازی ثبت شد
حاج صفی امشب وارد تبریز می شود
دلیل انتقال یک بازیکن خارجی از تراکتورسازی به ماشین سازی اعلام شد
تمرینات تراکتورسازی تعطیل شد
جلسه مدیرعامل تراکتورسازی با ایرانی های کادر فنی‌
تراکتورسازی دربی تبریز را برد‌ حرکت شاگردان توشاک به سمت صدر جدول
1
All rights reserved by J4F.IR