کشت محصولات ارگانیک توسعه می یابد‌افزایش قیمت زعفران به ۱۲‌۷ میلیون تومان
خراسان جنوبی ‌ کشت نشایی چغندر قند در کشور توسعه می یابد
وزیر نیرو در سمنان‌ ظرفیت نیروگاه های تتازه پذیر در کشور توسعه می یابد
1
All rights reserved by J4F.IR