گوترش خواستار رفع نگرانیها از برنامه موشکی ایران شد
آلمان‌ توافق هسته ای با ایران برای امنیت ما در اروپا مهم است
کاخ سفید در پی براندازی ؛ اروپا فاقد ظرفیت مذاکرات با ایران
1
All rights reserved by J4F.IR