تحریم های دشمنان را باید بی خاصیت کنیم
خواهان تقویت روابط با آمریکا با حفظ استقلال عراق هستیم
1
All rights reserved by J4F.IR