چرا مذاکره نمی کنیم
تهدیدترامپ برای تحریم مقام های سوئیفت در صورت عدم قطع ارتباط با ایران
تحریم نفتی ایران، امنیت ملی آمریکا را به مخاطره می اندازد‌ واشنگتن همچنان ‌‌‌
العبادی‌ از همه تحریم های آمریکا علیه ایران پیروی نمی کنیم
خیز دولت ترامپ برای تحریم مقام های سوئیفت در صورت عدم قطع ارتباط با ایران
سناتور آمریکایی‌ پس از خروج از برجام حمایت متحدانمان را از دست داده ایم
مخالفت اروپا با تحریم های آمریکا فقط نمادین است
منبع آگاه‌ سفر العبادی به تهران در دستور کار نیست
وقتی وزارت خارجه نقض قطعنامه ۲۲۳۱ را پیگیری نمی کند
1
All rights reserved by J4F.IR