ابراز تأسف گوترش از تحریم ایران در ششمین گزارش قطعنامه ۲۲۳۱
آمریکا‌ با عراقی ها درباره تمدید معافیت از تحریم های ایران رایزنی نکردیم
تکذیب مذاکره آمریکا با عراقی ها درباره تحریم های ایران
ترامپ‌ کمتر کشوری تاکنون مانند ایران تحریم شده
ترامپ‌ کمتر کشوری تاکنون مثل ایران تحریم شده است‌
انصاف؛ بهتربن راهکار عبور از تحریم ها
بازی دو سر باخت تحریم ایران برای بانک های آمریکایی
وضعیت تحریم، مشکلاتی را در صادرات فرش به وجود آورد
درخواست مجدد آمریکا از اروپا برای تحریم ایران
1
All rights reserved by J4F.IR