ابراز همدردی ایران با دولت و مردم ایتالیا
همدردی ایران با دولت و مردم ایتالیا
قاسمی‌ هیچ حقی از ایران در دریای خزر سلب نشده
ابراز همدردی ایران درباره سقوط پل در ایتالیا
پاسخ قاسمی به شایعات درخصوص تحدید حدود دریای خزر
هیچ حقی از ایران در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر سلب نشده است
فیلم ‌ سخنگوی وزارت خارجه‌ چیزی به عنوان تقسیم دریای خزر مطرح نیست؛ به ‌‌‌
فردی با عنوان صفراف هیچ گاه عضو تیم مذاکره کننده روسیه در خصوص خزر نبوده ‌‌‌
قاسمی‌ ادعا های صفراف درباره خزر بی اساس است
1
All rights reserved by J4F.IR