نصیرزاده‌ برنامه نود مثل آهنگ الهه ناز کهنه نمی شود
واکنش داریوش ارجمند به شایعه حذف فردوسی پور
عادل فردوسی پور، تنها تر از همیشه
برنامه نود این هفته پخش نمی شود
نود این هفته پخش نمی شود؟
توضیحات معاون سیما درباره برنامه نود
خروج برنامه نود از کنداکتور شبکه سه
توضیح عادل فردوسی پور درباره دلیل پخش نشدن نود ‌امیدواریم که نود پخش شود
این هفته نود پخش نمی شود
1
All rights reserved by J4F.IR