حمایت ۸ کشور اروپایی از برجام
گوترش خواستار رفع نگرانی از برنامه موشکی ایران شد
اتحاد مجدد امریکا، انگلیس و فرانسه علیه ایران
1
All rights reserved by J4F.IR