نامجومطلق‌ استقلال با شکست پدیده جزو مدعیان قهرمانی می شود‌ تیم هم نیاز به ‌‌‌
توضیح باشگاه استقلال در مورد جذب قوچان نژاد و جباروف
1
All rights reserved by J4F.IR