امام مسجد الحرام بازداشت شد
بازداشت ۲ عضو شورا در خوزستان
بازداشت مربی مردی که بانوان را تمرین می داد
بازداشت مربی مردی که غیرقانونی بانوان را تمرین می داد
خوزستان‌ بازداشت دو عضو شورا در شهرستان شوش
تعدادی از اعضای شورای روستا در شوش بازداشت شدند
دستگیری ۱۰ مظنون عملیات تروریستی در مالزی
آقای استاندار دستگیر شد ‌ او عامل اغتشاشات بصره بود ‌ فیلم و عکس
بازداشت یک دانشجوی ایرانی در استرالیا از سوی آمریکا
1
All rights reserved by J4F.IR