سناتور کورکر، بن سلمان را مسئول قتل خاشقچی معرفی می کند
سناتور کورکر‌ بن سلمان مسئول قتل خاشقچی است
گزینه های سنا برای برخورد با عربستان در خصوص پرونده خاشقجی
سنای آمریکا سه گزینه را در واکنش به قتل خاشقجی بررسی می کند
سناتور آمریکایی‌ بحث هایی برای اخراج سفیر عربستان در جریان است
بن سلمان قتل خاشقچی را مدیریت کرده است
سناتور آمریکایی‌ عربستان قاتل خاشقجی است
جمهوریخواهان برای رویارویی تجاری با ترامپ آماده می شوند
پیش بینی سناتور آمریکایی درباره عهدشکنی ترامپ در برجام
1
All rights reserved by J4F.IR