سناتور کورکر، بن سلمان را مسئول قتل خاشقچی معرفی می کند
سناتور کورکر‌ بن سلمان مسئول قتل خاشقچی است
گزینه های سنا برای برخورد با عربستان در خصوص پرونده خاشقجی
سنای آمریکا سه گزینه را در واکنش به قتل خاشقجی بررسی می کند
سناتور آمریکایی‌ بحث هایی برای اخراج سفیر عربستان در جریان است
1
All rights reserved by J4F.IR