روسیه اتهام کمک به موسس ویکی لیکس را برای فرار از انگلیس رد کرد
لوکوک‌ سازمان ملل در شرف شکست جنگ علیه قحطی در یمن است
ترزا می‌ مذاکره با اروپا با بن بست مواجه شده
انگلیس‌با اتحادیه اروپا بر سر برگزیت به بن بست رسیده ایم
مکرون‌ رهبران برکسیت، عده ای دروغگو هستند
انگلیس نیروی ۲۰۰۰ نفری امنیت سایبری تشکیل می دهد
مکرون‌ پیشنهادهای انگلیس درباره طرح اقتصادی غیر قابل قبول است
طرح اعضای حزب ترزا می برای عزل او در ۲۰۱۹
تهدید انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا
1
All rights reserved by J4F.IR