راموس جواب کنایه رونالدو و انتقاد کلوپ را داد‌
انتقاد سفیر آمریکا از انگلیس به خاطر حمایت از لیران
حاشیه های نشست شورای شهر شیراز
انتقاد کره شمالی از ادامه تحریم های آمریکا
انتقاد کره شمالی از سیاست یک بام و دو هوای آمریکا
انتقاد آلمان از موضع مبهم ترامپ در قبال روسیه
ترامپ‌ اوباما آماده جنگ با کره شمالی بود‌انتقاد از تبادل زندانیان ایران و ‌‌‌
انتقاد عضو شورای شهر به بکارگیری اقوام مدیران در شهرداری تهران
1
All rights reserved by J4F.IR