شکست الغرافه مقابل الاهلی ‌ دوئل ایرانی ها به سود یاران ابراهیمی و خانزاده
شکست تیم طارمی برابر یاران ابراهیمی و خانزاده
داربی ایرانی های قطر‌ شکست طارمی برابر ابراهیمی و خانزاده
توقف الاهلی در حضور دو بازیکن ایرانی
تساوی خانگی الاهلی مقابل ام صلال
ابراهیمی و طارمی در میان برترین خارجی های لیگ قطر
ادامه درخشش الاهلی با دو بازیکن ایرانی
درخشش دو بازیکن ایرانی الاهلی را بهترین تیم کرد
امید ابراهیمی بهترین بازیکن هفته لیگ قطر
1
All rights reserved by J4F.IR