ابراهیمی و خانزاده از الاهلی جدا نمی شوند
شکست الغرافه مقابل الاهلی ‌ دوئل ایرانی ها به سود یاران ابراهیمی و خانزاده
شکست تیم طارمی برابر یاران ابراهیمی و خانزاده
داربی ایرانی های قطر‌ شکست طارمی برابر ابراهیمی و خانزاده
1
All rights reserved by J4F.IR