کرمانشاه‌ جهاد کشاورزی از ارکان مهم امنیت غذایی کشور است
شهر غزنی افغانستان در آتش و جنگ ‌ فیلم
عبدالسلام‌ شورای امنیت، عربستان را به ارتکاب جنایات بیشتر تشویق می کند
بازدید رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از سازمان زندان ها و اداره کل ‌‌‌
هک کردن ارتباطات ماهواره ای به واقعیت نزدیک تر می شود
ترویج و توسعه امنیت اجتماعی، مهمترین کارکرد رسانه است
تقویت روابط ایران و ترکیه، تحکیم ثبات و امنیت منطقه
خبرنگاران در حفظ و ایجاد امنیت نقش دارند
امنیت و نشاط زن، خانواده سالم و جامعه پویا در دستور کار وزارت کشور
1
All rights reserved by J4F.IR