اعتراض تند هومن سیدی به وضع مسکن مهر در زلزله کرمانشاه ‌تصویر‌

اعتراض تند هومن سیدی به وضع مسکن مهر در زلزله کرمانشاه ‌تصویر‌

اعتراض تند هومن سیدی به وضع مسکن مهر در زلزله کرمانشاه‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌زلزله کرمانشاه سبب کشته شدن بیش از ۴۰۰ نفر شده و ‌‌‌‌‌‌‌‌تخریب مسکن های مهر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در این زلزله که تلفات بسیاری به دنبال داشته است اعتراض بسیاری از چهره ه

تصویر زیر اعتراضی متفاوت به کمبودها در کمک رسانی به زلزله زدگان را نشان می دهد‌ یکی از معترضان در شیشه عقب خودرویی که در اثر زلزله پر از خاک شده، نوشته است‌ ‌تسلیت نمیخوایم، کمک میخوایم‌‌‌‌

‌تصویر‌ اعتراض غیراخلاقی یک خانم به ترامپ دردسرساز شد

‌تصویر‌ اعتراض غیراخلاقی یک خانم به ترامپ دردسرساز شد

گزارش می شود زنی که تصویر او درحال نشان دادن انگشت وسط به سوی کاروان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا منتشر شده از کارش اخراج شده است‌ ‌ فرارو

1
All rights reserved by J4F.IR