استیضاح کنندگان شریعتمداری به ۸۰ نفر افزایش یافتند‌ بررسی استیضاح در هفته ‌‌‌
وضعیت بررسی استیضاح شریعتمداری و آخوندی
استیضاح زنگنه در ابهام‌ رئیس کمیسیون انرژی‌ طرح استیضاح وزیر نفت به ‌‌‌
استیضاح زنگنه در مجلس مطرح نشده است
استیضاح وزیر نفت در مجلس کلید خورد
استیضاح وزرا حرکتی پوپولیستی و عوام فریبانه است
زیباکلام‌استیضاح وزرا عوامفریبی بود‌ مردم بازیچه ما نیستند که بگوییم دیگر ‌‌‌
استیضاح وزرای راه و صنعت به مهرماه موکول شد
نامه نمایندگان به رئیس جمهور‌ آخوندی دغدغه ای برای مسکن مردم ندارد‌ عزلش ‌‌‌
1
All rights reserved by J4F.IR