آبی ها به دنبال لغو بازی خود با نفت تهران
تیام ایران را ترک کرد
ترکیب احتمالی استقلال برابر العین
دروازه بان های آبی، مهره های تازه شطرنج شفر
کُری عموری؛ جوسازی استقلالی ها به سود ما است‌
مامیچ‌ شفر به استقلال روح آلمانی داد
مامیچ‌ استقلال با شفر تیم بهتری شده است‌ تسوکاسا‌ با جو ورزشگاه آزادی آشنا ‌‌‌
تمجید ‌‌‌ از ملی پوش استقلال
1
All rights reserved by J4F.IR