توفیقی‌ امیدواریم تیام، جباروف، ابراهیمی، چشمی و حسینی تصمیم عاقلانه ‌‌‌
امیدواری استقلالی ها به ماندن مجید حسینی
روزبه چشمی مصدوم شد
عقیل کعبی صنعت نفتی شد
زرینچه‌باید ستاره های اسپانیا و پرتغال را عصبانی کنیم
مخفی کاری در اعلام وضعیت امید ابراهیمی
سردار درخشش امید ابراهیمی را تکمیل نکرد ‌عکس‌
فتحی جانشین قریب در استقلال شد
امید سامکن به استقلال پیوست
1
All rights reserved by J4F.IR