عمليات نجات دو كودك معصوم توسط آتش نشانان تهراني‌ يك عكس زيبا از لحظه اي
گویا هنوز برخی شرکت‌ها دست از استفاده از عکس‌های تقلبی برای فروش محصولات  خود برنداشته‌اند و برای‌
1
All rights reserved by J4F.IR